Przesyłka

1. Towar wysyłany jest do 48 h po zaksięgowaniu za nasze konto należności za towar. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem przesyłek pocztowych InPost oraz firmy kurierskiej InPost (tylko na terenie Polski).

2. Wszystkie przesyłki wysyłane przez firmę kurierską InPost podlegają ubezpieczeniu.

3. Firma kurierska dostarcza przesyłki krajowe w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.

4. Przesyłki zagraniczne będą dostarczane do Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego e-mailem z Klientem.

6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej zamówiony towar w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził ją pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku powstania uszkodzeń, Klient proszony jest o sporządzenie w obecności osoby dostarczającej przesyłkę, stosownego raportu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską. Na spisanie protokołu szkody z kurierem Klient ma 7 dni.

7. W przypadku nieodebrania przez klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

8. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu spotkania w wyznaczonym miejscu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

współpracujemy z inpost